در جستجوی خدا

در شهر بودم

دیدم

هر کس به دنبال چیزی می دود

یکی به دنبال پول

یکی به دنبال چهره دلکش

یکی به دنبال لحظه ای توجه چشمان هرزه گرد

یکی به دنبال نان

یکی هم به به دنبال اتوبوسی !
یکی هم به دنبال ...

اما دریغ

هیچکس دنبال خدا نبود !!!
/ 3 نظر / 20 بازدید
انسان

مفهومش درسته ............ اما دنبال خدا بودن به چشم نمیاد چون خدا همه جا هست

بچه شیطون

همه ادما دنبال خدا هستن ولی شاید ما بد بینیم اونی که دنبال پوله شاید داره حرف خدا رو گوش میکنه که گفته از شما حرکت از خدا برکت اونی که دنبال چهره دلکش شنیدم ادم اول باید عشق زمینی داشته باشه تا بتونه عاشق خدا بشه اونی که دنبال اتوبوس شاید دار میره کاری در راه خدا انجام بده

دلآرام

لحظه ای آرام باش،لحظه ای من را ببین با نگاهت جستجو کن چهره ام تنها همین.... تا مرا باور کنی از عمق دید..