با تو


عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من

شب هجران نکند قصد دل آزاری من

روزگاری که جنون رونق بازارم بود

تو نبودی که بیایی به خریداری من

برگ پاییزی ام و خسته دل از باد خزان

باغبان نیز نیامد پی دلداری من....
/ 20 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
(ًً)

فکر می‌کردم آدم‌ها همان‌طور که آمده‌اند، می‌‌روند. نمی‌دانستم که نمی‌روند. می‌مانند. اثرشان می‌ماند حتا اگر همه چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند...

(ًً)

یه ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺧﻮﻧﺶ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﻧﺶ ، ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﻪ ﺷﺐ ﯾﻪ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺠﻠﻞ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻭﺳﻄﺎﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺴﺮﺍﯼ ﺗﻮﯼ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺬﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﺘﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻬﺶ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﻘﺪﺵ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﺗﻤﻮﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺮﯾﺪ ﺗﻮﯼ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻤﺴﺎﺣﺎ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻃﺮﻓﺶ ﺍﯾﻨﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺁﺏ ﺭﻭ ﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﺍﺵ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﺭ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻢ ﺍﻭﻣﺪ. ﺣﺎﻻ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ؟؟؟ ﭘﺴﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ، ﺍﻭﻥ ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﻫﻮﻝ ﺩﺍﺩ ﺗﻮﯼ ﺁﺏ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ

(ًً)

دیگه کم آپ می کنی

(ًً)

آنلاین که میشوی، انـگـشـتـانـم به لُـکـنـت می افتند... ! آری ،... تنها دلخوشی ام نگریستن به چراغ روشن ID یاهو و فیس بوکت و یا صحبت کردن با عکس پروفایلت در خلوتم است... و این بدترین نوع از دلتنگیهاست!!!

(ًً)

کاش زندگی مثل اون گزارش معروف خیابانی بود: یه سانتر بی هدف ... و گل [گل]

(ًً)

پُک زدن به سیگار هیچ معنایی ندارد الّا نوعی لجاجت با خود، و حتی لجاجت در تداوم ِ نوعی عادت. عجیب ترین خوی ِ آدمی این است که می داند فعلی بد و آسیب رسان است، اما آن را انجام می دهد و به کرات هم. هر آدمی ، دانسته و ندانسته ، به نوعی در لجاجت و تعارض با خود بسر می برد ، و هیچ دیگری ویرانگرتر از خود ِ آدمی نسبت به خودش نیست.

مجتبي

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد ناشر حکم ولایت به ولی می نازد گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد

مریم

بسیااااااااااااااااار زیباهم این پست .هم کامنتاتون[گل][گل][گل]

سمانه

بسیااااااااااااااااااااااااار عالی . فوق العاده زیبا بود مثل همیشه

غریب ا ح

ساقی گل وسبزه بس تربناک شده است. دریاب که هفته دگر خاک شده است می نوش وگلی بچین که تا در نگری گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده است