بخشش

حضرت عیسی ع فرمود: 23 ماجرای ملکوت خداوند مانند ماجرای آن پادشاهی است که  تصمیم گرفت حسابهای خود را تصفیه کند24 در جریان این کار یکی از بدهکاران را به دربار آوردند که مبلغ هنگفتی به پادشاه بدهکار بود 25 اما چون پول نداشت قرضش را بپرازد پادشاه دستور داد در مقابل قرضش او را با زن و فرزندان و تمام دارایی اش بفروشند 26 ولی ان مرد به پاهای پادشاه افتاد و التماس کرد و گفت ای پادشاه استدعا دارم به من مهلت بدهید تا همه قرضم را تا اخر تقدیم کنم 27 پادشاه دلش به حال او سوخت پش او ر ازاد کرد و قرضش را بخشید. 28 ولی وقتی این بدهکار از دربار پادشاه بیرون آمد فوری به سراغ همکارش رفت که فقط صد سکه از او طلب داشت پس گلوی او را فشرد و گفت زود باش پولم را بده 29 بدهکار به پاهای او افتاد و التماس کرد خواهش می کنم مهلتی به من بده تا تمام قرضم را پس بدهم 30 اما طلبکار راضی نشد و او را به زندان انداخت تا پولش را تمام و کمال بپردازد. 31 وقتی دوستان این شخص ماجرا را شنیدند بسیار اندوهگین شدند و به حضور پادشاه رفته تمام جریان را بعرض او رساندند 32 پادشاه بلافاصله آن مرد را خواست و به او فرمود ای ظالم بد جنس من بخواهش تو ان قرض کلان را بخشیدم 33 آیا حقش نبود تو هم به این همکارت رحم می کردی همانطور که من به تو رحم کردم؟34 پادشاه بسیار غضبناک شد و دستور داد او را بزندان بیندازند و شکنجه دهند و تا دینار آخر قرضش را نپرداخته آزادش کنند 35 بلی و این چنین خداوند با شما رفتار می کند اگر شما برادرانتان  را از ته دل نبخشید.

انجیل متی باب 18

/ 5 نظر / 26 بازدید
avin

برای دوست داشتن هر نفس زندگی....

فاطمه

دانش امروز شکوه بسیاری در پی داشته اما نیروی آرامش بخشیدن به روان مارا ندارد امنیت را بزرگان خردمند به ما میبخشند(آرد بزرگ) گذشت زمان آدمی را پیر نمیکند بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که مارا پیر و افتاده میکند راه حفظ بزرگ منشی تنها این است که خود را به بذل و بخشش عادت دهیم(دوگلاس مک آرتور) دوام ازدواج یک قسمت آن از روی محبت است و نه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا(مثل اسکاتلندی) اگر با گذشت کردن کسی کوچک می شد خدا تا این اندازه بزرگ نبود(استاتوس) نخستین بخشش خدا به انسان زندگی است دومین عشق مادری و سومین فهم و شناخت است(مارک پیرسی) خدایا از دانشی که سودی ندارد و از قلبی که سوزی ندارد و از دعایی که شنیده نمی شود واز نفسی که (از گناه)سیر نمی شود و از شر این چهار(چیز که گذشت)به تو پناه میبرم(حضرت محمد) هنگامی که زمان زیادی را صرف مردم میکنید شبکه کاری بخشنده ای میسازید که از کسانی که عشق میبخشند و تفاوتی در دنیا ایجاد میکنند مراقبت و پشتیبانی میکنید(جک کانفیلد) * بیایید پیش از اینکه بسیار دیر شود،گذشت کنیم...

فاطمه

سلام حال شما خوبه؟ متاسفانه من وبلاگ ندارم ولی به وبلاگهای دوستان خوبی مثل شما همیشه سر میزنم واز مطالب خوبتون استفاده میکنم سلامت باشید و در پناه حق

میجیک

بخشش.......خدا الرحمان الراحیم است[گل]