ماه زهرا

نمی خواهم بگویم شاعرم ، یا که مست جام و باده ام

فارغم، سالهاست در انتظار یک پیمانه ام

دیریست با کسان در بی کسی، هر صبح و شام

بنشسته، حسرت بدل، منتظر بر  پیغامی ساده ام

او که خود را پوشانده از من می گفت در کویی

 گوشش نیست  ورنه سالهاست پیغامی داده ام

از برای شادی قلب حزینش بارها بلکه سالهاست

خود آمدم عمر خود در پای عالم بنهاده ام

لیک این دل بازیگوش او خسته از کودکیهای خود

گوشه ای کز کرده بود، من تکانش داده ام

خواب غفلت سخت راه چشمش بسته بود

ورنه در عهد و پیمان وافی و اسماعیل زاده ام

من نپوشاندم از او رخسار خود، هوش دارید

لیک چشم او از غیر فارغ نیست، من آزاده ام

فرموده اش در باب خود بشنیدم و کردم سکوت 

بسیار شرمسارم ، خجلت زده ،  شرمنده ام

وجه الله ، ماه زهرا گشت ظاهر اما  چه سود

من ندیدم ، چشم و گوشم با بتان پرورده ام


/ 6 نظر / 21 بازدید
دختر خوب

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم من ، تو را می خوانم… ؟! یا تو ، مرا می خوانی …. ؟! فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد . . . بعد از عمـــــــــــــــــــــــــــــری آپ کردم تشریف بیارید، منتظرما[گل]

مهسا

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

یاس

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

دختر خوب

من رای می دهم زیرا هستم ، وجود دارم و حق دارم در تصمیمات سیاسی کشورم سهیم باشم من رای می دهم زیرا سرنوشت خودم و هموطنانم برایم مهم است من رای می دهم زیرا می دانم سرنوشت کشورم به دست مجلس شورای اسلامی تعیین می شود من رای می دهم زیرا با رای خود به انقلاب ، امام راحل ،رهبر معظم انقلاب و ارمان های آن اعلام وفاداری می کنم من رای می دهم زیرا ضامن پایمال نشدن خون شهدا را در رای دادن می دانم من رای می دهم زیرا نمی خواهم امنیت کشورم به مخاطره بیوفتد و دشمنان این مرز و بوم طمع برهم زدن امنیت کشورم را در سر بپرورانند من رای می دهم زیرا…. امنیت کشورم را دوست دارم و می خواهم کشورم در امنیت بسر ببرد من رای می دهم زیرا نمی خواهم بیگانگان برای کشورم تصمیم گیری کنند من رای می دهم زیرا می دانم هر برگ رای یک گام برای نزدیک شدن به ایرانی اباد و سالم خواهد بود من رای می دهم زیرا با رای من دشمنان ایران و اسلام مایوس نومید می شوند من رای می دهم زیرا داشتن یک مجلس با پشتوانه قوی مردمی ضامن حرکت کشورم بسوی ابادانی ، توسعه و ترقی هست من به اصلح ترین افراد رای خواهم داد! آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سحر

دختر بودن هم تاوان دارد...دوست میشوی،عاشق میشوی،از روی عشق نه هوس تنت را به او میسپاری پس از مدتی میرود آن زمان تو هرزه ای و او فقط کمی دختر بازی کرده!!